ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 

Τεχνολογικός εξοπλισμός αποτελούμενος από όργανα ελέγχου όπως φασματοφωτόμετρο (i1Publish Pro 2) , ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο στον 11χρωμο δοκιμιογράφο, μετρητής πυκνότητας χρώματος (DigiDens T6CR) και flexo-κάμερα (Troika Systems) βοηθούν στην ευθυγράμμιση του ψηφιακού δοκιμίου με την παραγωγή ώστε να επιτευχθεί άριστη χρωματική απόδοση σε κάθε στάδιο.