ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ

 

Έχοντας εξασφαλίσει το σωστό προεκτυπωτικό αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και το μηχανολογικό εξοπλισμό μας, προχωρούμε στην εκτύπωση ετικετών και άλλων εύκαμπτων υλικών σε διάφορες ποιότητες και σχήματα με τη μέθοδο της φλεξογραφίας. Μας παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλής και συνδυαστικής εκτύπωσης UV μελανιών τετραχρωμίας, ειδικών μελανιών (Pantone, μεταλλικά, fluo κτλ) και ειδικών βερνικιών τα οποία είναι χαμηλής οσμής και διαπερατότητας και εναρμονισμένα με τις οδηγίες της Ε.Ε.