ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Η εταιρία μας διαθέτει το εξειδικευμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης Label Traxx, που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις εταιρίες εκτυπώσεων ευκάμπτων υλικών. Η Label Traxx είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως και η εταιρία μας είναι η μοναδική εταιρία που το διαχειρίζεται στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται και παρακολουθεί όλη την παραγωγική διαδικασία και ιδιαίτερα, στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, μας δίνει άμεση πληροφόρηση για το κάθε κωδικό προϊόντος από τη δημιουργία του στην παραγωγική διαδικασία έως και την παράδοσή του στον πελάτη. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα στη περίπτωση που το τελικό προϊόν παρουσιάσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, να αναζητήσουμε την πηγή του, να προχωρήσουμε στην διόρθωσή του, ενώ παράλληλα να μπορεί να ανιχνεύσει και τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας παρτίδας που ενδεχομένως πρέπει να δεσμευτούν.