ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Η εταιρία μας δημιουργήθηκε το 2008, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της Χαΐτογλου – Χαρτέλ ΑΒΕΕ στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών και πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της εκτύπωσης ετικετών και εύκαμπτων υλικών, αρχικά με την ονομασία Χαΐτογλου – Χαρτέλ ΑΒΕΕ Κλάδος Γραφικών Τεχνών.

Έπειτα από μία ιδιαίτερα πετυχημένη πενταετία κατά την οποία καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, η εταιρία μας ανεξαρτητοποιήθηκε από την Χαΐτογλου – Χαρτέλ ΑΒΕΕ και μετονομάστηκε σε Χαΐτογλου ΑΕ Γραφικών Τεχνών.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Διαρκή μας στόχο αποτελεί η πλήρης καθετοποίηση και ανάπτυξη μέσω της συνεχόμενης επένδυσης σε σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Μόνιμη προσήλωσή μας, η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας.