ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Για έναν ευαίσθητο κλάδο τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον τελικό παραλήπτη δίνουμε ένα δυναμικό «παρών». Έχοντας περάσει με επιτυχία ελέγχους από διεθνή ονόματα του χώρου, ανταποκρινόμαστε με λύσεις και απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Προσφέρουμε ειδική μελέτη για την υφή και την αισθητική απόδοση των υλικών μας πάνω σε κάθε περιέκτη, λύσεις για «αόρατη ετικέτα» (no label look), καθώς και πολλές επιλογές μεταποίησης ετικετών με διαφορετικές προτάσεις στην εμφάνιση του τελικού προϊόντος, σχεδιασμό ειδικών κοπτικών και πολλά άλλα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ