ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Την υψηλή ποιότητα εγγυώνται - μεταξύ άλλων - η ανά τακτά χρονικά διαστήματα ευθυγράμμιση παραγωγής - δοκιμίου - RIP, ο επιστάμενος έλεγχος των ψηφιακών φλεξογραφικών κλισέ, ο επιτόπιος χρωματικός έλεγχος της εκτύπωσης, καθώς και monitors παρακολούθησης της εκτυπωτικής ροής στις μηχανές.