ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

Ο στόχος μας στην ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ήταν και είναι η υψηλή ποιότητα. Επενδύουμε σε συστήματα ελέγχου ποιότητας, από τη στιγμή που παραλαμβάνουμε το δημιουργικό μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος. Παράλληλα, η εταιρική πολιτική μας επιδιώκει πολύ περισσότερα από αυτό που προσφέρει ένα απλό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πιστεύουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμευόμαστε για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου, διαδικασίας, συστήματος για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την μεγιστοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών επιδράσεων.