ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Κύριος στόχος του Τμήματος Προμηθειών αποτελεί η ορθή επιλογή των πρώτων και βοηθητικών υλικών συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθούν σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Για αυτό το σκοπό, επιμένει στη συνεχή ενημέρωση για τις νέες τάσεις της αγοράς ενώ επιλέγει προμηθευτές για πρώτες και βοηθητικές ύλες και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης ποιότητας όλα αυτά τα χρόνια, σε επίπεδο πρώτων και βοηθητικών υλών και μηχανημάτων, η εταιρεία μας έχει εδραιώσει μια σειρά συνεργασιών με κορυφαία ονόματα στο χώρο: