ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 

Οι ετικέτες παραδίδονται στον πελάτη σε ρολά, βάσει προδιαγραφών που ο ίδιος ορίζει. Ο πελάτης, με την παραγγελία, συμπληρώνει αναλυτικό φύλλο τεχνικών προδιαγραφών, όπου περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες για φορά εκτύλιξης, τα τεμάχια ανά ρολό, τις διαστάσεις ρολού, τη διάμετρο του μανδρέν και λοιπά, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή πρακτική στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. Τα ρολά συσκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του προϊόντος. Στο πλαίσιο του συστήματος ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζουμε, κάθε ρολό και κιβώτιο σημαίνονται με ξεχωριστή ετικέτα που αναγράφει τις προδιαγραφές τους, καθώς και οδηγίες για την ασφαλή αποθήκευση και συντήρηση τους.