ΤΡΟΦΙΜΑ

Σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους όπως είναι ο κλάδος των τροφίμων, κορυφαίες εταιρίες στο χώρο μας εμπιστεύονται τόσο για τις υπηρεσίες μας, όσο και για την ποιότητα των πρώτων υλών που επιλέγουμε.

Με επαγγελματισμό και τις ανάλογες πιστοποιήσεις από τους κορυφαίους προμηθευτές της Ευρώπης, παρέχουμε λύσεις με υλικά ειδικά για επαφή με τρόφιμο, μελάνια χαμηλής οσμής και διαπερατότητας, όπως επίσης και λύσεις με υλικά ειδικά για ακραίες θερμοκρασίες, από την πιο υψηλή έως και βαθιά κατάψυξη. Τα υλικά αυτά βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αποτελεί μέρος της πιστοποίησης ISO 22000-2005 / Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων που διαθέτουμε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ